Mendidik Anak

Ibu bapa menjaga dan membesarkan anak.
Ibu bapa mendidik anak.
Supaya apabila dewasa anak itu berjaya.

Pernahkah terfikir.

Produk sebenar yang terhasil daripada proses ini bukannya anak-anak.
Bahkan produk yang terhasil selepas proses didikan ini adalah diri ibu bapa itu sendiri.

“The end product of child-raising is not the child but the parent”
-Frank Pittman-

No comments:

Powered by Blogger.