Menukar Cara Respon

Apabila mahu menukar cara orang memberikan respon kepada kita, tukar cara kita respon kepada orang.

Menukar cara orang memberikan respon adalah perkara di luar kawalan.
Tidak mampu atau sukar dilakukan.

Menukar cara kita memberikan respon adalah perkara dalam kawalan.
Mampu dan boleh dilaksanakan.

No comments:

Powered by Blogger.