Ilmu Maklumat dan Ilmu Buat

Ada ilmu maklumat.
Ini pengetahuan.

Apabila tahu, kita rasa senang.
Rasa lapang.

"Adakah menjamin kejayaan?"

Tidak.

Kejayaan dan keberkesanan letaknya pada ilmu buat.
Siapa buat dia dapat.

Ilmu maklumat ramai yang mahu tahu.
Ilmu buat tidak ramai yang mahu.

Lantaran itu tidak ramai yang dapat.

Buat, buat dan buat.

No comments:

Powered by Blogger.