Menjaga Hati

Hati adalah kunci.
Apabila hati terbuka, ibaratnya pintu terbuka.

Hati mendengar hati yang bercakap.

Perhatikan.
Dengarkan.

No comments:

Powered by Blogger.