Perkataan

Apabila berjumpa seseorang,
lihat perkataan yang diucapkan.

Perkatan baik.
Perkataan buruk.

Perkataan adalah cerminan hati seseorang.

Hati sakit, banyak perkataan buruk.
Hati bersih, banyak perkataan baik.

No comments:

Powered by Blogger.