Satu Kepala atau Banyak Kepala

Manusia ada kepelikan tersendiri.
Ada rasa dia paling hebat.
Ada rasa dia paling kuat.

Lalu tidak mahu bergantung kepada sesiapa.

Ketidakbergantungan itu sifat yang bagus.

Namun merasakan diri paling bagus itu bahaya.

Kita tidak mahu bekerjasama.
Mahu buat seorang diri.

To go fast, go alone.
To go far, go together.

No comments:

Powered by Blogger.