Ilmu Hubungan

Ada satu ilmu.
Disukai setengah orang.
Tidak digemari setengah orang.

"Ilmu hubungan"

Ilmu ini boleh menyelesaikan banyak perkara dalam satu masa.
Apa yang mustahil jadi tidak mustahil.
Apa yang tidak boleh jadi boleh.

Ilmu ini penting.
Seni berhubung.
Tahu siapa.


No comments:

Powered by Blogger.