Panglima Perang

Panglima perang sifatnya suka berlawan.
Tidak senang duduk diam.

Apa terjadi apabila tidak ada medan perang?

Dia cari medan perang.
Dia cari orang berlawan.

No comments:

Powered by Blogger.