Orang Buta

Apabila seseorang itu tahu dia buta, dia akan cari jalan supaya dia boleh melihat.
Sama ada melihat kembali menggunakan mata.
Atau melihat menggunakan pancaindera yang lain.

Tapi bagaimana kalau dia tidak tahu dia buta?

Adakah dia akan usahakan cara untuk melihat?

Tidak.

Sehinggalah dia sedar dia buta.
Atau sehinggalah orang beritahu dia sebenarnya buta.

No comments:

Powered by Blogger.