Timeless dan Timely

Ada satu pokok.
Tubuh membesar.
Tiba musim, buahnya masak ranum.
Habis musim, hanya tinggal daun.

Buah itu timely sifatnya. Ada tempoh masa.
Pokok itu timeless. Kekal untuk jangka masa yang lama.

Idea juga begitu.

Ada idea timely, ada idea timeless.

Idea timely memerlukan perlaksanaan segera.
Andai tidak dibuat, orang lain akan buat.
Ataupun idea itu sudah tidak hebat.

Idea timeless kekal berpanjangan.

No comments:

Powered by Blogger.