Membuat Keputusan

Proses membuat keputusan melibatkan beberapa perkara.

Pertama maklumat yang diperlukan.
Kedua meramal kemungkinan.
Ketiga membuat rancangan pada setiap kemungkinan.
Keempat membuat keputusan.

Andai keputusan tidak seperti yang dimahukan, usah gelisah dan bimbang.
Terus kepada perkara ketiga.

Masih tidak buat perkara ketiga?

Ulang buat untuk perkara pertama.

No comments:

Powered by Blogger.