Membina Kolam

Ada orang bertanya.
Bagaimanakah menjual?

Guru beritahu.
Pertama bina kolam.
Kedua bawa masuk ikan.
Ketiga beri ikan makan.
Keempat beri masa ikan bertelur.

Kemudian pancinglah ikut rasa.

No comments:

Powered by Blogger.